M.4.1 Communicatie gebied

Datum vaststelling: 24-10-2022


Definitie

Een gebied, nabij een te passeren kunstwerk en/of verkeerscentrale, waarin een schip zich moet (aan)melden of waar nautische informatie opgevraagd kan worden.
(vrij vertaald)


Codeerinstructies


Aandachtspunten

Een communicatie gebied kan worden gedefinieerd door verkeerstekens (CEVNI B.11 of E.23, zie O.3.1) of aan voorschriften. De grens van het communicatie gebied bij kunstwerken ligt ongeveer 1 tot 1,5 km aan beide zijden van de brug. (afhankelijk van de normale radarbereik)

Een gecodeerd communicatie-gebied kan worden geassocieerd betreffende objecten zoals de borden CEVNI B.11 of E.23 , sluis, brug enz.. met behulp van een verzameling object C_ASSO


Objectcodering

comare(A)
(M) COMCHA = [[XXXX];[XXXX];…]
(O) catcom = [1 (VTS centre), 2 (VTS sector), 3 (IVS point), 4 (MIB[DE]), 5 (sluis), 6 (brug), 7 (douane), 8 (havenautoriteit)]


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Zie ook :  Q.2.1 Meldpunt

U.1.1 Maximaal toegestane afmetingen

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Vaarweg(deel)gebied waarvoor een wettelijke regeling met betrekking tot de maximaal toegestane afmetingen schip bestaat.


Codeerinstructies

Maximale afmetingen dienen gecodeerd te worden, indien voor een bepaald vaarweg(deel)gebied regelgeving met betrekking tot de maximaal toegestane afmetingen van het schip bestaat.

zie ook algemene instructie  U.

EG codeerinstructie:  u-1-1-maximum-permitted-ship-dimensions


Aandachtspunten

Bron voor deze informatie is wetten.overheid.nl
De tekstuele broninformatie moet omgezet worden naar gebiedsinformatie, waarbij eventueel reeds bestaande geometrie hergebruikt kan worden, b.v.: FAIRWY (I.1.4), wtware (L.3.1).

Sluiskolken ( G.4.3) kunnen ook maximaal toegestane afmetingen hebben.
Soms meerdere soorten afmetingen. bv Belfeld en Sambeek. In dat geval wordt het lockbasin gebied tweemaal hergebruikt.

NB de maximale toegestane afmetingen wordt als netwerkinformatie ook aangeboden via vaarweginformatie.nl. Deze informatie kan verouderd zijn; het is daarom raadzaam de benodigde informatie te betrekken van  wetten.overheid.nl .

Zie ook het RPR   artikel 11.2 voor Bovenrijn, Waal en Nederrijn

Voorbeeld van uitwerking
De Maximaal Toegestane Afmetingen worden als een vlal ( polygoon) vastgelegd. Veelal kan dezelfde geometrie gebruikt worden die gebruikt wordt voor het vastleggen van de vaargeul (FAIRWY). Het aantal attributen is groot. Ook zijn er veel mogelijkheden om de attributen te vullen ( zie Feature Catalog). Het coderen geschiedt per type beperking.
Hieronder als voorbeeld een uitwerking voor de Waal. De Waal valt onder het RPR gebied.
In dit voorbeeld zijn drie lagen gecodeerd. Twee hebben betrekking op zesbaks duwvaart en één voor een schip in het algemeen.

Voorbeeld de maximaal toegestane afmetingen van schepen op de Waal

Objectcodering

lg_sdm(A)


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

O.3.1 Borden [scheepvaarttekens]

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Scheepvaarttekens (borden) in overeenstemming met de Europese Code voor de binnenwateren van de VN / ECE 


Codeerinstructies

EG codeerinstructie:  o-3-1-notice-marks


Aandachtspunten


Objectcodering

notmrk(P), C_ASSO

Attributen:

 • catnmk (V) : CEVNI [ voor Europa geldt CEVNI als categorie ]
 • fnctnm (V) functie van het verkeersteken [1,2,3,4,5].
  In Nederland vaak onderscheiden met letters:  A = verbods[1], B =regulering[2], C = restrictie[3], D = aanbeveling[4], E = informatie[5]
 • dirimp (O) richting waarop het verkeersteken invloed heeft. De volgende waarden kunnen worden aangeduid: stroomopwaarts[1], stroomafwaarts[2], impact voor de linkeroever[3], impact voor de rechteroever[4], impact voor het aan de vaarweg gelegen haven(gebied)[5]
  NB Hoewel in de Encoding Guide is aangegeven dat het vullen van dit attribuut optioneel is, is gebleken dat bijvoorbeeld voor  richtinggevende borden dit attribuut van belang is. Enkele type Inland Ecdissen visualiseren dit attribuut , en  door incorrecte waarden toe te kennen voor dit attribuut kan de eind gebruiker op het verkeerde been gezet worden.
 • disipd (O) afstand stroomafwaarts in meters waarop het verkeersteken invloed heeft.
 • disipu (O) afstand stroomopwaarts in meters waarop het verkeersteken invloed heeft
 • disbk1(O) minimum geldigheidsafstand in meters uit de oever
 • disbk2(O) maximum geldigheidsafstand in meters uit de oever
 • addmrk (O) soort aanvullend info bord (In Nederland vaak F borden genoemd) . Bijv topbord[1], onderbord[2], driehoek links[3], driehoek rechts[4], driehoek onder[5]
 • (O) tekst op aanvullend info bord
 • (O) status (publiek, prive, verlicht)

 

Borden die gerelateerd zijn aan gebieden

Bij de volgende features  kan een relatie tussen bord en gebied voorkomen:

 • K.1.1 Submarine Cable (CBLSUB)
 • K.2.1 Submarine Pipeline (PIPSOL)
 • K.2.2 Submarine Pipeline Area (PIPARE)
 • M.1.1 Anchorage Area
 • M.1.2 Anchorage Berth
 • M.1.3 Berth without Transshipment / Fleeting Areas
 • M.1.4 Transshipment Berth
 • M.2.1 Restricted Area
 • M.3.1 Caution Area (CTNARE)
 • M.4.1 Communication Area

Met  C_ASSO wordt de relatie van een bord met een gerelateerde gebied vastgelegd.


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen

Annex AA IENC Encoding Guide 2.3.6  Scheepvaarttekens CEVNI
Richtlijnen-scheepvaarttekens-2008


Referenties

CEVNI  (wikipedia)
UNECE

 

 

 

 

 

 

 

U.1.2 Maximaal toegestane vaarsnelheid

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Vaarweg(deel)gebied waarvoor een wettelijke regeling met betrekking tot de maximaal toegestane vaarsnelheid bestaat.


Codeerinstructies

zie ook algemene instructie  U.

EVA codeerinstructie: 118-u-1-2-maximum-permitted-vessel-speed
EG codeerinstructie:  u-1-2-maximum-permitted-vessel-speed


Aandachtspunten

Moet worden gecodeerd indien voor een bepaald vaarweg(deel)gebied regelgeving met betrekking tot de maximaal toegestane vaarsnelheid van het schip bestaat.

NB de maximale toegestane vaarsnelheid is, indien bekend,  als tekst in het item Bijzondere Bepalingen bij vaarwegbeschrijvingen op   vaarweginformatie.nl (bron Vaarwegkenmerken in Nederland) beschikbaar. Deze informatie kan verouderd zijn; maximale toegestane vaarsnelheid betreft vaak een lokale bepaling.

Het geplaatst CEVNI – bord B6 (zie O.3.2) kan een indicatie zijn van de begrenzing van het betreffenffende gebied met vaarsnelheidsbeperking.

zie onderstaand figuur situatie Stellendam :
A : Overzicht van max snelheid borden B.6
B : Op basis van (A) watervlakken uit selecteren uit topografisch bestand
C : Vlakken generaliseren tot : jachthaven en doorgaand vaarwater en eventueel bijsnijden. Zo  ontstaan de twee gebieden met maximaal toegestane snelheden 

legalecdis-v
Coderen maximale toegestane vaarsnelheid m.b.v. B.6 borden

De tekstuele broninformatie moet omgezet worden naar gebiedsinformatie, waarbij eventueel reeds bestaande geometrie hergebruikt kan worden, b.v.: FAIRWY (I.1.4), wtware (L.3.1).

 


Objectcodering

lg_vsp(A)


 

Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Wikipedia : Vaart

Q.2.1 Meldpunt marifoon

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie (vrij vertaald )

Op drukke vaarwegen en havens zijn meldpunten gedefinieerd waar schepen verplicht zijn zich via marifoon (VHF) te melden ten behoeve van verkeersbegeleiding vanuit bijvoorbeeld een verkeerscentrale.


Codeerinstructies

 

EG codeerinstructie: q-2-1-radio-calling-in-point


Aandachtspunten

Het attribute ‘unlocd’ moet zijn ingevuld met de zogenaamde ISRS location code (ISRS, International Ship Reporting Standard). De lijst met beschikbare ISRS-codes , de zogenaamde RIS-index, wordt onderhouden door RWS/CIV
zie ook uitleg ISRSLocation codes & de RIS index in Nederland


Objectcodering

rdocal(P,L)
(M) TRAFIC = [1 (inbound), 2 (outbound), 3 (one-way), 4 (two-way)]

(M) ORIENT = [unit: degree (°)]

(M) COMCHA = [[XXXX];[XXXX];…]

(M) catcom = [1 (VTS centre), 2 (VTS sector), 3 (IVS point), 4 (MIB), 5 (lock), 6 (bridge), 7 (custom), 8 (harbour)]

(M) OBJNAM = (name and/or operator/owner)


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Wikipedia:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Vessel_traffic_service

O.1.1 Scheidingsmarkering (boei)

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Een boei bij een splitsing of samenkomst van vaarwegen, waarbij het topteken de voorkeur aangeeft van welke kant deze boei te passeren (op het hoofdwater).

 


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 94-o-1-1-buoy-at-bifurcation-of-channel
EG codeerinstructie:  o-1-1-buoy-at-bifurcation-of-channel


Aandachtspunten

Wanneer er een meervoudige rood-groen opeenvolging is (SIGNI), deze bij de codering beperken tot 4 strepen (bijv. 3, 4, 3, 4)


Objectcodering

IALA:BOYLAT(P)
(M) CATLAM = [3 (preferred channel to starboard lateral mark), 4 (preferred channel to port lateral mark)]
(M) BOYSHP = [1 (conical (nun, ogival)), 2 (can (cylindrical)), 3 (spherical), 4 (pillar), 5 (spar (spindle))]
(M) COLOUR = [1 (white), 3 (red), 4 (green)]

IALA: BOYSPP(P) ;Indien bij het passeren van de boei geen voorkeur bestaat aan welke zijde de boei gepasseerd moet worden
(M) BOYSHP = [1 (conical (nun, ogival)), 3 (spherical), 4 (pillar), 5 (spar (spindle))]
(M) CATSPM = [54 (channel separation mark)]
(M) COLOUR = [1 (white), 2 (black), 3 (red), 4 (green)]
(M) COLPAT = [1 (horizontal stripes), 2 (vertical stripes)]

CEVNI: boylat(P)
(M) BOYSHP = [1 (conical (nun, ogival)), 2 (can (cylindrical)), 3 (spherical), 4 (pillar), 5 (spar (spindle))]
(M) catlam = [3 (preferred channel to starboard lateral mark), 4 (preferred channel to port lateral mark), 10 (bifurcation of the channel)]
(M) COLOUR = [3 (red), 4 (green)]
(M) COLPAT = [1 (horizontal stripes)]

TOPMAR(P)
(M) COLOUR = [3 (red), 4 (green)]
(M) TOPSHP = [1 (cone, point up), 3 (sphere), 5 (cylinder (can))]

LIGHTS(P)
(M) COLOUR = [1 (white), 3 (red), 4 (green), 6 (yellow)]
(M) EXCLIT = [1 (light shown without change of character), 2 (daytime light), 3 (fog light), 4 (night light)]
(M) LITCHR = [1 (fixed), 2 (flashing), 4 (quick- flashing), 7 (isophased)]


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen

Richtlijnen-scheepvaarttekens-2008
HP3 Betonningssystemen in Nederland


Referenties

SIGNI (wikipedia)
IALA (wikipedia)
CEVNI  (wikipedia)

 

N.1.5 Sectorlicht

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Een sector licht waarvan rondom de totale lichtstraal is verdeeld in sectoren van de verschillende kleuren om een waarschuwing of een geleidende lijn voor vaarweggebruikers aan te bieden. ( IALA NAVGUIDE 3 Edition 5 2006)

 

 


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 93-n-1-5-sector-light
EG codeerinstructie:   n-1-5-sector-light


Aandachtspunten


Objectcodering

PILPNT(P): (M) OBJNAM = [“Name”+(River Mile), e.g. Blackburn Island Lt. (284.4)]

LIGHTS(P): (M) COLOUR = [1 (white), 3 (red), 4 (green), 6 (yellow)]
(M) EXCLIT = [1 (light shown without change of character), 2 (daytime light), 3 (fog light), 4 (night light)]
(M) LITCHR = [1 (fixed), 2 (flashing), 4 (quick-flashing), 7 (isophased)]
(M) SECTR1 = [xxx.xx]
(M) SECTR2 = [xxx.xx]


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen

Richtlijnen-scheepvaarttekens-2008


Referenties

SIGNI
IALA
Binnenvaart Politie Reglement (wikipedia)
Sectorlicht (wikipedia)

 

N.1.4 Richtinggevend sectorlicht met zeer kleine hoek

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Richtinggevend sectorlicht met zeer kleine hoek

 


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 92-n-1-4-directional-light
EG codeerinstructie:   n-1-4-directional-light


Aandachtspunten


Objectcodering

PILPNT(P): (M) OBJNAM = [“Name”+(River Mile), e.g. Blackburn Island Lt. (284.4)]

LIGHTS(P): (M) CATLIT = [1 (directional function)]
(M) COLOUR = [1 (white), 3 (red), 4 (green), 6 (yellow)]
(M) EXCLIT = [1 (light shown without change of character), 2 (daytime light), 3 (fog light), 4 (night light)]
(M) LITCHR = [1 (fixed),2 (flashing), 4 (quick-flashing), 7 (isophased)]

NAVLNE(L): (M) CATNAV = [1 (clearing line), 2 (transit line), 3 (leading line bearing a recommended track)]
(M) ORIENT = [xxx or (UNKNOWN)] (degree (°)), e.g., 110

RECTRC(L):
(M) CATTRK = [1 (based on a system of fixed marks)]

 


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen

Richtlijnen-scheepvaarttekens-2008


Referenties

SIGNI

Binnenvaart Politie Reglement (wikipedia)
Sectorlicht (wikipedia)

 

N.1.3 Licht in lichtenlijn

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Een licht dat in combinatie met andere lichten een geleidende lijn vormt, die gevolgd moet worden.

 


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 91-n-1-3-leading-light
EG codeerinstructie:  n-1-3-leading-light


Aandachtspunten


Objectcodering

PILPNT(P): (M) OBJNAM = [“Name”+(River Mile), e.g. Blackburn Island Lt. (284.4)]
LIGHTS(P): (M) COLOUR = [1 (white), 3 (red), 4 (green), 6 (yellow)];
(M) LITCHR = [1 (fixed), 2 (flashing), 4 (quick-flashing), 7 (isophased)]
NAVLNE(L): (M) CATNAV = [1 (clearing line), 2 (transit line), 3 (leading line bearing a recommended track)]
(M) ORIENT =xxx or (UNKNOWN)] (degree (°)), e.g., 110
RECTRC(L): (M) CATTRK = [1 (based on a system of fixed marks)]
(M) ORIENT = [xx.x]
(M) TRAFIC = [1 (inbound), 2 (outbound), 3 (one-way), 4 (two-way)]

 


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen

Richtlijnen-scheepvaarttekens-2008


Referenties

SIGNI

Binnenvaart Politie Reglement (wikipedia)

 

N.1.2 Hulpnavigatielicht op opstand

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Een hulp navigatie licht dat wordt ondersteund door een structuur dat niet kan worden weergegeven met de codering volgens paragrafen O.1 Boeien of O.2 Bakens . Als hulp navigatie licht, hoeft de naam van het licht niet te worden weergegeven / gecodeerd.

 


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 90-n-1-2-minor-light
EG codeerinstructie:  n-1-2-minor-light


Aandachtspunten


Objectcodering

PILPNT(P), LIGHTS(P)
(M) COLOUR = [1 (white), 3 (red), 4 (green), 6 (yellow)];
(M) LITCHR = [1 (fixed), 2 (flashing), 4 (quick-flashing), 7 (isophased)]

 


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen

Richtlijnen-scheepvaarttekens-2008


Referenties

SIGNI
CEVNI  (wikipedia)
Binnenvaart Politie Reglement (wikipedia)