O.1.1 Scheidingsmarkering (boei)

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Een boei bij een splitsing of samenkomst van vaarwegen, waarbij het topteken de voorkeur aangeeft van welke kant deze boei te passeren (op het hoofdwater).

 


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 94-o-1-1-buoy-at-bifurcation-of-channel
EG codeerinstructie:  o-1-1-buoy-at-bifurcation-of-channel


Aandachtspunten

Wanneer er een meervoudige rood-groen opeenvolging is (SIGNI), deze bij de codering beperken tot 4 strepen (bijv. 3, 4, 3, 4)


Objectcodering

IALA:BOYLAT(P)
(M) CATLAM = [3 (preferred channel to starboard lateral mark), 4 (preferred channel to port lateral mark)]
(M) BOYSHP = [1 (conical (nun, ogival)), 2 (can (cylindrical)), 3 (spherical), 4 (pillar), 5 (spar (spindle))]
(M) COLOUR = [1 (white), 3 (red), 4 (green)]

IALA: BOYSPP(P) ;Indien bij het passeren van de boei geen voorkeur bestaat aan welke zijde de boei gepasseerd moet worden
(M) BOYSHP = [1 (conical (nun, ogival)), 3 (spherical), 4 (pillar), 5 (spar (spindle))]
(M) CATSPM = [54 (channel separation mark)]
(M) COLOUR = [1 (white), 2 (black), 3 (red), 4 (green)]
(M) COLPAT = [1 (horizontal stripes), 2 (vertical stripes)]

CEVNI: boylat(P)
(M) BOYSHP = [1 (conical (nun, ogival)), 2 (can (cylindrical)), 3 (spherical), 4 (pillar), 5 (spar (spindle))]
(M) catlam = [3 (preferred channel to starboard lateral mark), 4 (preferred channel to port lateral mark), 10 (bifurcation of the channel)]
(M) COLOUR = [3 (red), 4 (green)]
(M) COLPAT = [1 (horizontal stripes)]

TOPMAR(P)
(M) COLOUR = [3 (red), 4 (green)]
(M) TOPSHP = [1 (cone, point up), 3 (sphere), 5 (cylinder (can))]

LIGHTS(P)
(M) COLOUR = [1 (white), 3 (red), 4 (green), 6 (yellow)]
(M) EXCLIT = [1 (light shown without change of character), 2 (daytime light), 3 (fog light), 4 (night light)]
(M) LITCHR = [1 (fixed), 2 (flashing), 4 (quick- flashing), 7 (isophased)]


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen

Richtlijnen-scheepvaarttekens-2008
HP3 Betonningssystemen in Nederland


Referenties

SIGNI (wikipedia)
IALA (wikipedia)
CEVNI  (wikipedia)

 

N.1.5 Sectorlicht

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Een sector licht waarvan rondom de totale lichtstraal is verdeeld in sectoren van de verschillende kleuren om een waarschuwing of een geleidende lijn voor vaarweggebruikers aan te bieden. ( IALA NAVGUIDE 3 Edition 5 2006)

 

 


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 93-n-1-5-sector-light
EG codeerinstructie:   n-1-5-sector-light


Aandachtspunten


Objectcodering

PILPNT(P): (M) OBJNAM = [“Name”+(River Mile), e.g. Blackburn Island Lt. (284.4)]

LIGHTS(P): (M) COLOUR = [1 (white), 3 (red), 4 (green), 6 (yellow)]
(M) EXCLIT = [1 (light shown without change of character), 2 (daytime light), 3 (fog light), 4 (night light)]
(M) LITCHR = [1 (fixed), 2 (flashing), 4 (quick-flashing), 7 (isophased)]
(M) SECTR1 = [xxx.xx]
(M) SECTR2 = [xxx.xx]


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen

Richtlijnen-scheepvaarttekens-2008


Referenties

SIGNI
IALA
Binnenvaart Politie Reglement (wikipedia)
Sectorlicht (wikipedia)

 

N.1.4 Richtinggevend sectorlicht met zeer kleine hoek

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Richtinggevend sectorlicht met zeer kleine hoek

 


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 92-n-1-4-directional-light
EG codeerinstructie:   n-1-4-directional-light


Aandachtspunten


Objectcodering

PILPNT(P): (M) OBJNAM = [“Name”+(River Mile), e.g. Blackburn Island Lt. (284.4)]

LIGHTS(P): (M) CATLIT = [1 (directional function)]
(M) COLOUR = [1 (white), 3 (red), 4 (green), 6 (yellow)]
(M) EXCLIT = [1 (light shown without change of character), 2 (daytime light), 3 (fog light), 4 (night light)]
(M) LITCHR = [1 (fixed),2 (flashing), 4 (quick-flashing), 7 (isophased)]

NAVLNE(L): (M) CATNAV = [1 (clearing line), 2 (transit line), 3 (leading line bearing a recommended track)]
(M) ORIENT = [xxx or (UNKNOWN)] (degree (°)), e.g., 110

RECTRC(L):
(M) CATTRK = [1 (based on a system of fixed marks)]

 


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen

Richtlijnen-scheepvaarttekens-2008


Referenties

SIGNI

Binnenvaart Politie Reglement (wikipedia)
Sectorlicht (wikipedia)

 

N.1.3 Licht in lichtenlijn

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Een licht dat in combinatie met andere lichten een geleidende lijn vormt, die gevolgd moet worden.

 


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 91-n-1-3-leading-light
EG codeerinstructie:  n-1-3-leading-light


Aandachtspunten


Objectcodering

PILPNT(P): (M) OBJNAM = [“Name”+(River Mile), e.g. Blackburn Island Lt. (284.4)]
LIGHTS(P): (M) COLOUR = [1 (white), 3 (red), 4 (green), 6 (yellow)];
(M) LITCHR = [1 (fixed), 2 (flashing), 4 (quick-flashing), 7 (isophased)]
NAVLNE(L): (M) CATNAV = [1 (clearing line), 2 (transit line), 3 (leading line bearing a recommended track)]
(M) ORIENT =xxx or (UNKNOWN)] (degree (°)), e.g., 110
RECTRC(L): (M) CATTRK = [1 (based on a system of fixed marks)]
(M) ORIENT = [xx.x]
(M) TRAFIC = [1 (inbound), 2 (outbound), 3 (one-way), 4 (two-way)]

 


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen

Richtlijnen-scheepvaarttekens-2008


Referenties

SIGNI

Binnenvaart Politie Reglement (wikipedia)

 

N.1.2 Hulpnavigatielicht op opstand

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Een hulp navigatie licht dat wordt ondersteund door een structuur dat niet kan worden weergegeven met de codering volgens paragrafen O.1 Boeien of O.2 Bakens . Als hulp navigatie licht, hoeft de naam van het licht niet te worden weergegeven / gecodeerd.

 


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 90-n-1-2-minor-light
EG codeerinstructie:  n-1-2-minor-light


Aandachtspunten


Objectcodering

PILPNT(P), LIGHTS(P)
(M) COLOUR = [1 (white), 3 (red), 4 (green), 6 (yellow)];
(M) LITCHR = [1 (fixed), 2 (flashing), 4 (quick-flashing), 7 (isophased)]

 


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen

Richtlijnen-scheepvaarttekens-2008


Referenties

SIGNI
CEVNI  (wikipedia)
Binnenvaart Politie Reglement (wikipedia)

 

N.1.1 Navigatielicht op brug

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Navigatielicht op brug of brugpijler

 


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 89-n-1-1-bridge-light
EG codeerinstructie:  n-1-1-bridge-light


Aandachtspunten


Objectcodering

LIGHTS(P)
(M) COLOUR = [1 (white), 3 (red), 4 (green), 6 (yellow)]


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen

Richtlijnen-scheepvaarttekens-2008


Referenties

CEVNI  (wikipedia)
Binnenvaart Politie Reglement (wikipedia)
UNECE