Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt Rijkswaterstaat alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Rijkswaterstaat aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de Rijkswaterstaat om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u uw persoonsgegevens in een formulier invullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens Rijkswaterstaat gebruikt en met welk doel.

Rijkswaterstaat gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt Rijkswaterstaat uw gegevens niet om u ook andere brochures toe te sturen. Behalve als dit staat aangegeven bij het formulier.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Rijkswaterstaat bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Publicatie datum: 2016-09-15