O.3.1 Borden [scheepvaarttekens]

Publicatie datum: 2018-05-01

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Scheepvaarttekens (borden) in overeenstemming met de Europese Code voor de binnenwateren van de VN / ECE 


Codeerinstructies

EG codeerinstructie:  o-3-1-notice-marks


Aandachtspunten


Objectcodering

notmrk(P), C_ASSO

Attributen:

 • catnmk (V) : CEVNI [ voor Europa geldt CEVNI als categorie ]
 • fnctnm (V) functie van het verkeersteken [1,2,3,4,5].
  In Nederland vaak onderscheiden met letters:  A = verbods[1], B =regulering[2], C = restrictie[3], D = aanbeveling[4], E = informatie[5]
 • dirimp (O) richting waarop het verkeersteken invloed heeft. De volgende waarden kunnen worden aangeduid: stroomopwaarts[1], stroomafwaarts[2], impact voor de linkeroever[3], impact voor de rechteroever[4], impact voor het aan de vaarweg gelegen haven(gebied)[5]
  NB Hoewel in de Encoding Guide is aangegeven dat het vullen van dit attribuut optioneel is, is gebleken dat bijvoorbeeld voor  richtinggevende borden dit attribuut van belang is. Enkele type Inland Ecdissen visualiseren dit attribuut , en  door incorrecte waarden toe te kennen voor dit attribuut kan de eind gebruiker op het verkeerde been gezet worden.
 • disipd (O) afstand stroomafwaarts in meters waarop het verkeersteken invloed heeft.
 • disipu (O) afstand stroomopwaarts in meters waarop het verkeersteken invloed heeft
 • disbk1(O) minimum geldigheidsafstand in meters uit de oever
 • disbk2(O) maximum geldigheidsafstand in meters uit de oever
 • addmrk (O) soort aanvullend info bord (In Nederland vaak F borden genoemd) . Bijv topbord[1], onderbord[2], driehoek links[3], driehoek rechts[4], driehoek onder[5]
 • (O) tekst op aanvullend info bord
 • (O) status (publiek, prive, verlicht)

 

Borden die gerelateerd zijn aan gebieden

Bij de volgende features  kan een relatie tussen bord en gebied voorkomen:

 • K.1.1 Submarine Cable (CBLSUB)
 • K.2.1 Submarine Pipeline (PIPSOL)
 • K.2.2 Submarine Pipeline Area (PIPARE)
 • M.1.1 Anchorage Area
 • M.1.2 Anchorage Berth
 • M.1.3 Berth without Transshipment / Fleeting Areas
 • M.1.4 Transshipment Berth
 • M.2.1 Restricted Area
 • M.3.1 Caution Area (CTNARE)
 • M.4.1 Communication Area

Met  C_ASSO wordt de relatie van een bord met een gerelateerde gebied vastgelegd.


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen

Annex AA IENC Encoding Guide 2.3.6  Scheepvaarttekens CEVNI
Richtlijnen-scheepvaarttekens-2008


Referenties

CEVNI  (wikipedia)
UNECE

 

 

 

 

 

 

 

Tags Onderwerpen: C_ASSO, notmrk, O.3.1Encoding Guide 2.4: O.3.1