Over het IENC Kennisportaal

minimum content Specificaties IENC NL
Specificaties IENC NL

Doel van dit portaal is het delen en het borgen van kennis over gestelde eisen bij opbouw van de elektronische navigatiekaart- de IENC.  Diverse vereisten plus codeerinstructies van de afzonderlijke kaartelementen die nodig zijn bij het vervaardigen van de IENC zijn als Best Practice gebundeld in het document Specificaties IENC-NL. In dit document is ook de minimum content voor Nederland vastgelegd.
De in dit portaal opgenomen instructies zijn dus een aanscherping, een verduidelijking, een Nederlandse interpretatie van de internationale codeerinstructies.

Door deze kennis toegankelijk te maken wordt nagestreefd dat er meer uniformiteit zal ontstaan tussen beschikbaar gestelde IENC’s. (vaarweggebruikers ervaren verschillen bij het passeren van een beheergrens.)

De structuur van het portaal is geharmoniseerd met de indeling van de Inland ENC Encoding Guide. Deze indeling volgt een hiërarchie van thema’s en subthema’s met aan de basis de specifieke beschrijvingen en instructies per feature.

Selecteer in het menu rechts onder het kopje index een beschrijving.

Let op

 Het Kennisportaal bevat niet alle codeer instructies uit de Inland ENC Encoding Guide. 

Publicatie datum: 2021-09-10