Kennisportaal

Doel van dit portaal is het delen en het borgen van kennis over gestelde eisen bij opbouw van de elektronische navigatiekaart- de IENC.  Diverse vereisten plus codeerinstructies van de afzonderlijke kaartelementen die nodig zijn bij het vervaardigen van de IENC zijn als Best Practice gebundeld in het document Specificaties IENC-NL. In dit document is ook de minimum content voor Nederland vastgelegd.minimum content Specificaties IENC NL
De in dit portaal opgenomen instructies zijn dus een aanscherping, een verduidelijking, een Nederlandse interpretatie van de internationale codeerinstructies.

Door deze kennis toegankelijk te maken wordt nagestreefd dat er meer uniformiteit zal ontstaan tussen beschikbaar gestelde IENC’s. (vaarweggebruikers ervaren verschillen bij het passeren van een beheergrens.)

De structuur van het portaal is, net zoals de Specificaties IENC, geharmoniseerd met de indeling van de Inland ENC Encoding Guide. Deze indeling volgt een hiërarchie van thema’s en subthema’s met aan de basis de specifieke beschrijvingen en instructies per feature.

Selecteer in het menu rechts een beschrijving.

Werk in uitvoering!uc

Tijdens de totstandkoming van de Specificatie IENC-NL zijn codeerinstructies en aspecten niet altijd even uniform opgeschreven, omdat onder andere gelijktijdig een gap-analyse op broninformatie werd uitgevoerd. Broninformatie is geen onderdeel van de Specificaties IENC, tenzij landelijk afspraken hierover zijn gemaakt.
Bij de start van het kennisportaal zullen de codeerinstructies nog niet geüniformeerd zijn. Gedurende komende maanden zal hieraan gewerkt gaan worden. Per feature zullen voorlopig onder andere de EVA codeerinstructies, plus de instructie uit de Inland ENC Encoding Guide worden aangeboden.

Publicatie datum: 2016-09-06