U.1.2 Maximaal toegestane vaarsnelheid

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Vaarweg(deel)gebied waarvoor een wettelijke regeling met betrekking tot de maximaal toegestane vaarsnelheid bestaat.


Codeerinstructies

zie ook algemene instructie  U.

EVA codeerinstructie: 118-u-1-2-maximum-permitted-vessel-speed
EG codeerinstructie:  u-1-2-maximum-permitted-vessel-speed


Aandachtspunten

Moet worden gecodeerd indien voor een bepaald vaarweg(deel)gebied regelgeving met betrekking tot de maximaal toegestane vaarsnelheid van het schip bestaat.

NB de maximale toegestane vaarsnelheid is, indien bekend,  als tekst in het item Bijzondere Bepalingen bij vaarwegbeschrijvingen op   vaarweginformatie.nl (bron Vaarwegkenmerken in Nederland) beschikbaar. Deze informatie kan verouderd zijn; maximale toegestane vaarsnelheid betreft vaak een lokale bepaling.

Het geplaatst CEVNI – bord B6 (zie O.3.2) kan een indicatie zijn van de begrenzing van het betreffenffende gebied met vaarsnelheidsbeperking.

zie onderstaand figuur situatie Stellendam :
A : Overzicht van max snelheid borden B.6
B : Op basis van (A) watervlakken uit selecteren uit topografisch bestand
C : Vlakken generaliseren tot : jachthaven en doorgaand vaarwater en eventueel bijsnijden. Zo  ontstaan de twee gebieden met maximaal toegestane snelheden 

legalecdis-v
Coderen maximale toegestane vaarsnelheid m.b.v. B.6 borden

De tekstuele broninformatie moet omgezet worden naar gebiedsinformatie, waarbij eventueel reeds bestaande geometrie hergebruikt kan worden, b.v.: FAIRWY (I.1.4), wtware (L.3.1).

 


Objectcodering

lg_vsp(A)


 

Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Wikipedia : Vaart