Over deze site

Specificaties van elektronische navigatiekaarten voor de binnenvaarwegen (IENC) zijn gebaseerd op internationale standaarden. Dit kennisportaal heeft als doel kennis met betrekking tot deze standaarden te delen aan diverse stakeholders, waaronder vaarwegbeheerders. Daarnaast is de opzet om met behulp van de Kenniskring IENC, als onderdeel van deze site, om deskundigheid op dit vakgebied te bundelen en af te stemmen met als doel breed gedragen verbetervoorstellen te doen bij de ontwikkeling van de standaarden bij de internationale gremia.

Voor deelname van de Kenniskring IENC dient u zich aan te melden. (zie contactinformatie)

Publicatie datum: 2016-09-15