U.1.1 Maximaal toegestane afmetingen

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Vaarweg(deel)gebied waarvoor een wettelijke regeling met betrekking tot de maximaal toegestane afmetingen schip bestaat.


Codeerinstructies

Maximale afmetingen dienen gecodeerd te worden, indien voor een bepaald vaarweg(deel)gebied regelgeving met betrekking tot de maximaal toegestane afmetingen van het schip bestaat.

zie ook algemene instructie  U.

EG codeerinstructie:  u-1-1-maximum-permitted-ship-dimensions


Aandachtspunten

Bron voor deze informatie is wetten.overheid.nl
De tekstuele broninformatie moet omgezet worden naar gebiedsinformatie, waarbij eventueel reeds bestaande geometrie hergebruikt kan worden, b.v.: FAIRWY (I.1.4), wtware (L.3.1).

Sluiskolken ( G.4.3) kunnen ook maximaal toegestane afmetingen hebben.
Soms meerdere soorten afmetingen. bv Belfeld en Sambeek. In dat geval wordt het lockbasin gebied tweemaal hergebruikt.

NB de maximale toegestane afmetingen wordt als netwerkinformatie ook aangeboden via vaarweginformatie.nl. Deze informatie kan verouderd zijn; het is daarom raadzaam de benodigde informatie te betrekken van  wetten.overheid.nl .

Zie ook het RPR   artikel 11.2 voor Bovenrijn, Waal en Nederrijn

Voorbeeld van uitwerking
De Maximaal Toegestane Afmetingen worden als een vlal ( polygoon) vastgelegd. Veelal kan dezelfde geometrie gebruikt worden die gebruikt wordt voor het vastleggen van de vaargeul (FAIRWY). Het aantal attributen is groot. Ook zijn er veel mogelijkheden om de attributen te vullen ( zie Feature Catalog). Het coderen geschiedt per type beperking.
Hieronder als voorbeeld een uitwerking voor de Waal. De Waal valt onder het RPR gebied.
In dit voorbeeld zijn drie lagen gecodeerd. Twee hebben betrekking op zesbaks duwvaart en één voor een schip in het algemeen.

Voorbeeld de maximaal toegestane afmetingen van schepen op de Waal

Objectcodering

lg_sdm(A)


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

U.1.2 Maximaal toegestane vaarsnelheid

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Vaarweg(deel)gebied waarvoor een wettelijke regeling met betrekking tot de maximaal toegestane vaarsnelheid bestaat.


Codeerinstructies

zie ook algemene instructie  U.

EVA codeerinstructie: 118-u-1-2-maximum-permitted-vessel-speed
EG codeerinstructie:  u-1-2-maximum-permitted-vessel-speed


Aandachtspunten

Moet worden gecodeerd indien voor een bepaald vaarweg(deel)gebied regelgeving met betrekking tot de maximaal toegestane vaarsnelheid van het schip bestaat.

NB de maximale toegestane vaarsnelheid is, indien bekend,  als tekst in het item Bijzondere Bepalingen bij vaarwegbeschrijvingen op   vaarweginformatie.nl (bron Vaarwegkenmerken in Nederland) beschikbaar. Deze informatie kan verouderd zijn; maximale toegestane vaarsnelheid betreft vaak een lokale bepaling.

Het geplaatst CEVNI – bord B6 (zie O.3.2) kan een indicatie zijn van de begrenzing van het betreffenffende gebied met vaarsnelheidsbeperking.

zie onderstaand figuur situatie Stellendam :
A : Overzicht van max snelheid borden B.6
B : Op basis van (A) watervlakken uit selecteren uit topografisch bestand
C : Vlakken generaliseren tot : jachthaven en doorgaand vaarwater en eventueel bijsnijden. Zo  ontstaan de twee gebieden met maximaal toegestane snelheden 

legalecdis-v
Coderen maximale toegestane vaarsnelheid m.b.v. B.6 borden

De tekstuele broninformatie moet omgezet worden naar gebiedsinformatie, waarbij eventueel reeds bestaande geometrie hergebruikt kan worden, b.v.: FAIRWY (I.1.4), wtware (L.3.1).

 


Objectcodering

lg_vsp(A)


 

Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Wikipedia : Vaart

U. Wettelijke ECDIS

Regelgeving (wettelijke beperkingen) worden als gebied vastgelegd. Er zijn diverse categorieën voor regelgeving te onderscheiden: scheepstypen, schip formaties en het type lading. Deze categorieën worden gebruikt om te beschrijven voor welk type schip, konvooi, of lading een bijzondere bepaling geldig is voor een vaargebied of haven(deel). Er zijn twee manieren om te beschrijven welke categorieën worden beïnvloed door de regel:
1. expliciete selectie
2. impliciete selectie
Ad 1. Bij expliciete selectie worden die categorieën beschreven waarvoor regelgeving (een beperking) geldt.
Ad2. Impliciete selectie kan worden gebruikt om categorieën uit te sluiten. Voorbeeld: “pleziervaartuigen zijn uitgesloten van een snelheidsbeperking.”
De expliciete of de impliciete versie mag gebruikt worden. Het is echter niet toegestaan om beide versies te gebruiken voor het vastgelegde gebied definiëren van het gebied van een gehalte wet object.

Voorbeeld: “pleziervaartuigen zijn uitgesloten van een snelheidsbeperking.”