U.1.1 Maximaal toegestane afmetingen

Publicatie datum: 2017-02-07

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

Vaarweg(deel)gebied waarvoor een wettelijke regeling met betrekking tot de maximaal toegestane afmetingen schip bestaat.


Codeerinstructies

zie ook algemene instructie  U.

EVA codeerinstructie: 117-u-1-1-maximum-permitted-ship-dimensions
EG codeerinstructie:  u-1-1-maximum-permitted-ship-dimensions


Aandachtspunten

Bron voor deze informatie is wetten.overheid.nl
De tekstuele broninformatie moet omgezet worden naar gebiedsinformatie, waarbij eventueel reeds bestaande geometrie hergebruikt kan worden, b.v.: FAIRWY (I.1.4), wtware (L.3.1).

NB de maximale toegestane afmetingen wordt als netwerkinformatie ook aangeboden via vaarweginformatie.nl. Deze informatie kan verouderd zijn; het is daarom raadzaam de benodigde informatie te betrekken van  wetten.overheid.nl .

Moet worden gecodeerd indien voor een bepaald vaarweg(deel)gebied regelgeving met betrekking tot de maximaal toegestane afmetingen van het schip bestaat.

Coderen van maximaal toegestane afmetingen is niet nodig, indien voor het zelfde vaarweg(deel)gebied de toegestane schip afmetingen gelijk is met de scheepsafmetingen volgens de met de feature wtware gecodeerde CEMT klasse (zie L.3.1)


Objectcodering

lg_sdm(A)


 

Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Wikipedia : CEMT klasse

Tags Onderwerpen: lg_sdm, U.1, U.1.1Encoding Guide 2.4: U.1Encoding Guide 2.4: U.1.1