U. Wettelijke ECDIS

Regelgeving (wettelijke beperkingen) worden als gebied vastgelegd. Er zijn diverse categorieën voor regelgeving te onderscheiden: scheepstypen, schip formaties en het type lading. Deze categorieën worden gebruikt om te beschrijven voor welk type schip, konvooi, of lading een bijzondere bepaling geldig is voor een vaargebied of haven(deel). Er zijn twee manieren om te beschrijven welke categorieën worden beïnvloed door de regel:
1. expliciete selectie
2. impliciete selectie
Ad 1. Bij expliciete selectie worden die categorieën beschreven waarvoor regelgeving (een beperking) geldt.
Ad2. Impliciete selectie kan worden gebruikt om categorieën uit te sluiten. Voorbeeld: “pleziervaartuigen zijn uitgesloten van een snelheidsbeperking.”
De expliciete of de impliciete versie mag gebruikt worden. Het is echter niet toegestaan om beide versies te gebruiken voor het vastgelegde gebied definiëren van het gebied van een gehalte wet object.

Voorbeeld: “pleziervaartuigen zijn uitgesloten van een snelheidsbeperking.”