I.1.5 Vaarwegdiepte – projectdiepte

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie

Gebied dat de vaargeul beschrijft waarvoor een onderhoudsdiepte is vastgesteld, zijnde  de de nautisch gegarandeerde diepte (NGD) bij een afgesproken laagwaterstand voor het betreffende gebied , bv LAT, OLW en OLR.

Codeerinstructies

 


Aandachtspunten

Een ENC dient een zo goed mogelijke weergave van de werkelijkheid te zijn. De gegevens in een ENC zijn altijd afkomstig van de assetmanager dus de vaarwegbeheerder. Het gaat erom dat de juiste diepte wordt opgegeven waarmee gevaren kan worden. Is deze lager dan de NGD, dan dient deze lagere waarde in de kaart te staan.

Objectcodering

DEPARE(A)
(M) DRVAL1 = [x.x] (meters), e.g., 2.7 or UNKNOWN


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Zie ook :

I.1.4 Vaarweg

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie

Het door de vaarwegbeheerder aangewezen bevaarbare deel van een rivier, kanaal,  haven(aanloop), enzovoort,  waar een bepaalde waterdiepte binnen een bepaalde breedte continu beschikbaar voor navigatie van grotere schepen *).
(vrijvertaald van definitie volgens International Maritime Dictionary, 2nd Ed.)

*) De term “grotere schepen” is nogal vaag. Globaal kan hiervoor de lading-vervoerende beroepsvaart worden aangemerkt:(motorvrachtschepen, duwstellen en koppelverbanden), aangevuld met zeevaart en passagier vaart.

Codeerinstructies

EG : i-1-4-fairway

 

 


Aandachtspunten

Indien de grenzen van het bevaarbaar water door de vaarwegbeheerder als vaarweg(geul) is  vastgelegd, dat moet dit gebied als FAIRWY in de IENC gecodeerd worden.

Onder de vaarweg(geul) dient diepteinformatie gecodeerd te zijn.
(De mogelijkheid om met het FAIRWY object ook diepte te coderen is niet toegestaan, omdat het niet mogelijk is een referentiepeil mee te coderen.)

Dieptegebieden kunnen gecodeerd  worden volgens instructie  I.1.5 Vaarwegdiepte / Projectdiepte) , wanneer de vaarwegbeheerder voor een vaarweg(deel) een nautische ( gegarandeerde) diepte heeft vastgesteld. Ook kan de “werkelijke” diepte worden gecodeerd  volgens instructie  I.1.1 Diepten ten opzichte één referentievlak/.

Deze vastgelegde grenzen van het bevaarbaar water (FAIRWY) zijn van belang bij het vastleggen van de L.1.4 Vaarwegas

Zie  L.1.3 indien er een vaargeulscheiding  met een eenrichtingsverkeerregeling bestaat.


Objectcodering

FAIRWY (A)

SCAMIN = [90000]


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Zie ook :

I.2.1 Diepte contouren ten opzichte één referentievlak

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie

Diepte contourlijnen  met gedetailleerde diepte-informatie ten opzichte van één waterstandreferentievlak

Voorbeeld van diepte contourlijnen van een vaarweg

Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 58-i-2-1-depth-contour
EG codeerinstructie:   i-2-1-depth-contour


Aandachtspunten

Op enkele vaarwegen worden regelmatig dieptemetingen verricht. In de IENC publicaties worden deze gemeten dieptes opgenomen als depth contours en depth areas.
Daar waar niet is gemeten (gebied tussen land area en eerste depth contour) wordt UNSARE (unsurveyed area) gecodeerd.

Om bestandsgrootte te voorkomen is in overleg met stakeholders (Inland Ecdis markt en gebruikers) de volgende verdeling van dieptevlakken en contouren overeengekomen : 0 – 7m @0,5m interval, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m en 25m.


Objectcodering

DEPCNT(L)

M) VALDCO = [xx.xx] (meters), b.v., 2.74

(M) SCAMIN =  12000


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Zie ook : C.1.4 ; C.1.6 ; C.1.7

I.1.3 Gebied met onderhoudsdiepte

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie

Gebied waarvoor een (bagger)onderhoudsdiepte is vastgesteld, zijnde  de de nautisch gegarandeerde diepte bij een afgesproken laagwaterstand voor het betreffende gebied , bv OLW en OLR.

Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 54-i-1-3-dredged-area

Let op:
In de vastgestelde Specificaties-IENC-NL is deze wijze van coderen (m.b.v. dredged area )van de vaargeuldiepte  opgenomen. Bij een consultatieronde  met de Inland Ecdis providers is naar voren gekomen dat deze wijze van coderen ongewenste effecten kent bij kaart weergave. ( met name het nachtbeeld). Deze wijze van coderen wordt internationaal ook niet toegepast dus heeft een negatief effect op de doelstelling van publiceren van geharmoniseerde informatie. Internationaal wordt de vaargeul diepte gecodeerd zoals is beschreven bij I.1.5 en is dus de aanbevolen wijze van coderen.

Een “dredged area” kan wel gebruikt worden voor b.v. een havenbekken of ligplaats.

EG codeerinstructie:   i-1-3-dredged-area


Aandachtspunten

Voorbeeld van het coderen van vaarwegdiepte met ” dredge area”. Uit feedback van de serviceproviders is gebleken dat het coderen van de vaarweg met ” dredge area” ongewenst is.

Objectcodering

DRGARE(A)
(M) DRVAL1 = [x.x] (meters), e.g., 2.7 or UNKNOWN


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige/ Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Zie ook :

I.1.1 Diepten ten opzichte één referentievlak

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie

Gebied met gedetailleerde diepte-informatie ten opzichte van één waterstandreferentievlak ( NIET NAP! maar bv OLR)


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 53-i-1-1-detailed-depth-referenced-to-one-water-level
EG codeerinstructie:   i-1-1-detailed-depth-ref-tot-one-waterlevel


Aandachtspunten

Op enkele vaarwegen worden regelmatig dieptemetingen verricht. In de IENC publicaties worden deze gemeten dieptes opgenomen als depth contours en depth areas.
Daar waar niet is gemeten (gebied tussen land area en eerste depth contour) wordt UNSARE (unsurveyed area) gecodeerd.

Om bestandsgrootte te voorkomen is in overleg met stakeholders (Inland Ecdis markt en gebruikers) de volgende verdeling van dieptevlakken en contouren overeengekomen : 0 – 7m @0,5m interval, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m en 25m.


Objectcodering

DEPARE(A)
(M) DRVAL1 = [x.x] (meters), e.g., 2.7 or UNKNOWN
(M) DRVAL2 = grootste dieptewaarde van het dieptevlak
QUASOU


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Zie ook : C.1.4 ; C.1.6 ; C.1.7

D.2.1 Land

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald naar IHO Dictionary)

Het vaste deel van het aardoppervlak, complementair aan bevaarbaar water.


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie:8-d-2-1-land-area
EG codeerinstructie:   d-2-1-land-area


Aandachtspunten


Objectcodering

LNDARE(A) = alleen als vlak coderen


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties