I.1.1 Diepten ten opzichte één referentievlak

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie

Gebied met gedetailleerde diepte-informatie ten opzichte van één waterstandreferentievlak ( NIET NAP! maar bv OLR)


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 53-i-1-1-detailed-depth-referenced-to-one-water-level
EG codeerinstructie:   i-1-1-detailed-depth-ref-tot-one-waterlevel


Aandachtspunten

Op enkele vaarwegen worden regelmatig dieptemetingen verricht. In de IENC publicaties worden deze gemeten dieptes opgenomen als depth contours en depth areas.
Daar waar niet is gemeten (gebied tussen land area en eerste depth contour) wordt UNSARE (unsurveyed area) gecodeerd.

Om bestandsgrootte te voorkomen is in overleg met stakeholders (Inland Ecdis markt en gebruikers) de volgende verdeling van dieptevlakken en contouren overeengekomen : 0 – 7m @0,5m interval, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m en 25m.


Objectcodering

DEPARE(A)
(M) DRVAL1 = [x.x] (meters), e.g., 2.7 or UNKNOWN
(M) DRVAL2 = grootste dieptewaarde van het dieptevlak
QUASOU


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Zie ook : C.1.4 ; C.1.6 ; C.1.7