D.2.5 Natuurlijke oeverlijn

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald naar IHO Dictionary)

De lijn waar land en vaarwater elkaar ontmoeten.


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 10-d-2-5-shoreline
EG codeerinstructie:  d-2-5-shoreline


Aandachtspunten


Objectcodering

COALNE(L)


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

D.2.2 Gebiedsnaam t.b.v. oriëntatie

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald naar IHO Dictionary)

Naam van een gebied grenzend aan de vaarweg, van belang ten behoeve van oriëntatie en verwijzing


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 153-d-2-2-land-region
EG codeerinstructie:   d-2-2-land-region


Aandachtspunten


Objectcodering

LNDRGN(A,P)


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

D.1.3 Naam Vaarwater

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie

Naam van het gekarteerde vaarwater


Codeerinstructies

Bij voorkeur als gebied (polygoon) coderen.

EVA codeerinstructie: 7-d-1-3-named-water-area
EG codeerinstructie:   d-1-3-named-water-area


Aandachtspunten


Objectcodering

SEAARE()


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

D.1.2 Rivier (niet bevaarbaar op kaartschaal)

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie

Aan de vaarweg aansluitend rivier(tje) (op kaartschaal niet bevaarbaar)


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 156-d-1-2-river-non-navigable
EG codeerinstructie:   d-1-2-rivers-non-navigable


Aandachtspunten


Objectcodering

RIVERS()


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

D.2.1 Land

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald naar IHO Dictionary)

Het vaste deel van het aardoppervlak, complementair aan bevaarbaar water.


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie:8-d-2-1-land-area
EG codeerinstructie:   d-2-1-land-area


Aandachtspunten


Objectcodering

LNDARE(A) = alleen als vlak coderen


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

D.1.1 Kanaal (niet bevaarbaar op kaartschaal)

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie

Aan de vaarweg aansluitend kanaal (op kaartschaal niet bevaarbaar)


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 155-d-1-1-canal-non-navigable
EG codeerinstructie:   d-1-1-canal-non-navigable


Aandachtspunten


Objectcodering

CANALS()


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Voorbeeld  Kanaal van Steenenhoek