M.1.1 Ankergebied

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie

Een gebied waar schepen voor anker liggen of kunnen ankeren
(vrij vertaald ) .


Codeerinstructies

 

EVA codeerinstructie: niet gevuld
EG codeerinstructie:  m-1-1-anchorage-area


Aandachtspunten

Alleen als punt-informatie coderen wanneer geen begrenzingen bekend zijn.

Wanneer de grenzen van het ankergebied gemarkeerd is dan dient deze markering geassocieerd te worden met dit gebied  (C_ASSO). Soms is aan de wal dit gebied met de CEVNI tekens E.5 – E.5.15 of E.6 gemarkeerd. (zie O.3.1. Borden)
Een verbod op gebruik van spuds in het ankergebied moet met attribuut restrn = 38 gecodeerd te worden.

Type ankergebied en de aanduiding of wel of niet schepen met gevaarlijke lading kan worden toegelaten moet worden gecodeerd. (catach, catdng).

Indien de naam van het ankergebied voor navigatie oriëntatiewaarde heeft, dan deze naam gecodeerd te worden met SEAARE

Het attribute ‘unlocd’ moet zijn ingevuld met de zogenaamde ISRS location code (ISRS, International Ship Reporting Standard). De lijst met beschikbare ISRS-codes , de zogenaamde RIS-index, wordt onderhouden door RWS/CIV

zie ook uitleg ISRSLocation codes & de RIS index in Nederland


Objectcodering

achare(A,P), 


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Wikipedia: zie ook Rede ankerplaats

zie ook overheid.nl 

G.3.13 Openbare ligplaats

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie (vrij vertaald )

openbare ligplaats, onderhouden door de overheid /autoriteit


Codeerinstructies

 

EVA codeerinstructie: 39-g-3-13-federal-mooring-facility
EG codeerinstructie: g-3-13-federal-mooring-facility


Aandachtspunten

Codeer als G.3.12


Objectcodering

SEAARE(P), MORFAC(P,L,A)


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Wikipedia:

D.1.3 Naam Vaarwater

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie

Naam van het gekarteerde vaarwater


Codeerinstructies

Bij voorkeur als gebied (polygoon) coderen.

EVA codeerinstructie: 7-d-1-3-named-water-area
EG codeerinstructie:   d-1-3-named-water-area


Aandachtspunten


Objectcodering

SEAARE()


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties