E.1.1 Bebouwde gebieden

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald )

Bebouwd gebied met een concentratie van gebouwen en ondersteunende weg- of spoorweginfrastructuur


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 11-e-1-1-built-up-areas
EG codeerinstructie:  e-1-1-build-up-areas


Aandachtspunten


Objectcodering

BUAARE(A,P)


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

D.2.5 Natuurlijke oeverlijn

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald naar IHO Dictionary)

De lijn waar land en vaarwater elkaar ontmoeten.


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 10-d-2-5-shoreline
EG codeerinstructie:  d-2-5-shoreline


Aandachtspunten


Objectcodering

COALNE(L)


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

D.2.2 Gebiedsnaam t.b.v. oriëntatie

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald naar IHO Dictionary)

Naam van een gebied grenzend aan de vaarweg, van belang ten behoeve van oriëntatie en verwijzing


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 153-d-2-2-land-region
EG codeerinstructie:   d-2-2-land-region


Aandachtspunten


Objectcodering

LNDRGN(A,P)


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

D.1.3 Naam Vaarwater

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie

Naam van het gekarteerde vaarwater


Codeerinstructies

Bij voorkeur als gebied (polygoon) coderen.

EVA codeerinstructie: 7-d-1-3-named-water-area
EG codeerinstructie:   d-1-3-named-water-area


Aandachtspunten


Objectcodering

SEAARE()


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

D.1.2 Rivier (niet bevaarbaar op kaartschaal)

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie

Aan de vaarweg aansluitend rivier(tje) (op kaartschaal niet bevaarbaar)


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 156-d-1-2-river-non-navigable
EG codeerinstructie:   d-1-2-rivers-non-navigable


Aandachtspunten


Objectcodering

RIVERS()


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

D.2.1 Land

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald naar IHO Dictionary)

Het vaste deel van het aardoppervlak, complementair aan bevaarbaar water.


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie:8-d-2-1-land-area
EG codeerinstructie:   d-2-1-land-area


Aandachtspunten


Objectcodering

LNDARE(A) = alleen als vlak coderen


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Sjabloon Feature met ISRS location code

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie:
EG codeerinstructie:   


Aandachtspunten

Het attribute ‘unlocd’ moet zijn ingevuld met de zogenaamde ISRS location code (ISRS, International Ship Reporting Standard). De lijst met beschikbare ISRS-codes , de zogenaamde RIS-index, wordt onderhouden door RWS/CIV Servicedesk Data
Zie uitleg ISRS location codes in-Nederland


Objectcodering


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

NIET opgenomen features in de Specificaties IENC-NL 1.1

 • C.1.8 Nautical Publication Information;
 • D.1.4 Dredging Lake;
 • D.1.5 Lake;
 • D.2.3 Natural Dunes or Ridges;
 • D.2.4 Rock Wall;
 • D.3.1 Vegetation;
 • E.1.3 International Bounderies & National Limits ( Administration Area);
 • E.2.1 Airport;
 • E.2.2 Railway;
 • E.2.2 Road;
 • E.3.1 Silo – Storage Tank;
 • G.2.1 Dyke Levee;
 • G.2.2 Fence Floodwall;
 • G.2.5 Revetment;
 • G.2.6 Revetment (Concrete Mattress) ref G.2.5;
 • G.3.16 Free Port Area;
 • G.3.17 Refuse Dump;
 • G.3.21 Landing Steps Ladders;
 • G.3.22 Production – Storage Area;
 • G.3.23 Ice Breaker;
 • G.3.24 Pile or Post;
 • G.4.1 Arrival Point;
 • G.4.6 Lock Name;
 • H.1.1 Currents;
 • I.1.2 Detailed Depth – waterlevel model;
 • I.1.5 Fairway Depth  Project Depth;
 • I.1.5 Low- High Water Range – Drying Height;
 • I.1.7 Shallow Depth;
 • I.1.8 Soundings;
 • I.3.5 Waterway Profile;
 • J.1.1 Rocks;
 • L.1.2 Sailing Line  Recommended Track;
 • M.4.2 River Surveillance Area;
 • M.4.3 Section of Limited Depth;
 • M.4.4 Section of Limited Width;
 • M.4.6 Dumping Ground;
 • Q.1.1 Radar Station;
 • R.2.1 Traffic Signal Station – Bridge Passage;
 • R.2.2 Traffic Signal Station – Lock;
 • R.2.3 Traffic Signal Station – Oncoming Traffic Indicator;
 • R.2.4 Traffic Signal Station – Port Entry and Departure;
 • R.3.1 Rescue Station;
 • S.1.1 Harbor Facilities;
 • S.1.2 Marina;
 • S.1.3 Small Craft Facility.

G.1.8 Kabelleiding overspanning boven de vaarweg

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie (vrij vertaald )

Kabelleiding (ketting) overspanning boven de vaarweg gedragen door pylonen.


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 20-g-1-8-overhead-cable
EG codeerinstructie: g-1-8-overhead-cable


Aandachtspunten

De doorvaarthoogte van de hoogspanningslijnen wordt in de regel verkregen bij de beheerder van de vaarweg. ( zie  doorvaarthoogte paragraaf )  Er zijn echter voorschriften voor bovengrondse hoogspanningslijnen NEN 1060, waarin formules staan om de veilige hoogte te berekenen.

Het attribute ‘unlocd’ moet zijn ingevuld met de zogenaamde ISRS location code (ISRS, International Ship Reporting Standard). De lijst met beschikbare ISRS-codes , de zogenaamde RIS-index, wordt onderhouden door RWS/CIV
zie ook uitleg ISRSLocation codes & de RIS index in Nederland


Objectcodering

cblohd(L)

(M) VERCLR = [xx.xx] (metres), e.g., 13.27,

(M) catcbl = [1 (power line), 3 (transmission line), 4 (telephone), 5 (telegraph)

wtwdis (kilometrering) Voor het invullen van wtwdis wordt de waarde van het hectometerveld uit de ISRS locationcode gebruikt; wel even door 10 delen!


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Wikipedia:  voorbeeld Hoogspanningsleiding