E.1.2 Gebouw van nautisch- en/of navigatie belang

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

 Gebouw van nautisch- en/of navigatie belang


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 12-e-1-2-buildings-of-navigational-significance
EG codeerinstructie:  e-1-2-buildings-of-navigational-significance


Aandachtspunten


Objectcodering

BUISGL(P,A)


 

Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

E.1.1 Bebouwde gebieden

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald )

Bebouwd gebied met een concentratie van gebouwen en ondersteunende weg- of spoorweginfrastructuur


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 11-e-1-1-built-up-areas
EG codeerinstructie:  e-1-1-build-up-areas


Aandachtspunten


Objectcodering

BUAARE(A,P)


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

D.2.5 Natuurlijke oeverlijn

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald naar IHO Dictionary)

De lijn waar land en vaarwater elkaar ontmoeten.


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 10-d-2-5-shoreline
EG codeerinstructie:  d-2-5-shoreline


Aandachtspunten


Objectcodering

COALNE(L)


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

D.2.2 Gebiedsnaam t.b.v. oriëntatie

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald naar IHO Dictionary)

Naam van een gebied grenzend aan de vaarweg, van belang ten behoeve van oriëntatie en verwijzing


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 153-d-2-2-land-region
EG codeerinstructie:   d-2-2-land-region


Aandachtspunten


Objectcodering

LNDRGN(A,P)


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

D.1.3 Naam Vaarwater

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie

Naam van het gekarteerde vaarwater


Codeerinstructies

Bij voorkeur als gebied (polygoon) coderen.

EVA codeerinstructie: 7-d-1-3-named-water-area
EG codeerinstructie:   d-1-3-named-water-area


Aandachtspunten


Objectcodering

SEAARE()


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

D.1.2 Rivier (niet bevaarbaar op kaartschaal)

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie

Aan de vaarweg aansluitend rivier(tje) (op kaartschaal niet bevaarbaar)


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 156-d-1-2-river-non-navigable
EG codeerinstructie:   d-1-2-rivers-non-navigable


Aandachtspunten


Objectcodering

RIVERS()


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

D.2.1 Land

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald naar IHO Dictionary)

Het vaste deel van het aardoppervlak, complementair aan bevaarbaar water.


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie:8-d-2-1-land-area
EG codeerinstructie:   d-2-1-land-area


Aandachtspunten


Objectcodering

LNDARE(A) = alleen als vlak coderen


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Sjabloon Feature met ISRS location code

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie:
EG codeerinstructie:   


Aandachtspunten

Het attribute ‘unlocd’ moet zijn ingevuld met de zogenaamde ISRS location code (ISRS, International Ship Reporting Standard). De lijst met beschikbare ISRS-codes , de zogenaamde RIS-index, wordt onderhouden door RWS/CIV Servicedesk Data
Zie uitleg ISRS location codes in-Nederland


Objectcodering


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

NIET opgenomen features in de Specificaties IENC-NL 1.1

 • C.1.8 Nautical Publication Information;
 • D.1.4 Dredging Lake;
 • D.1.5 Lake;
 • D.2.3 Natural Dunes or Ridges;
 • D.2.4 Rock Wall;
 • D.3.1 Vegetation;
 • E.1.3 International Bounderies & National Limits ( Administration Area);
 • E.2.1 Airport;
 • E.2.2 Railway;
 • E.2.2 Road;
 • E.3.1 Silo – Storage Tank;
 • G.2.1 Dyke Levee;
 • G.2.2 Fence Floodwall;
 • G.2.5 Revetment;
 • G.2.6 Revetment (Concrete Mattress) ref G.2.5;
 • G.3.16 Free Port Area;
 • G.3.17 Refuse Dump;
 • G.3.21 Landing Steps Ladders;
 • G.3.22 Production – Storage Area;
 • G.3.23 Ice Breaker;
 • G.3.24 Pile or Post;
 • G.4.1 Arrival Point;
 • G.4.6 Lock Name;
 • H.1.1 Currents;
 • I.1.2 Detailed Depth – waterlevel model;
 • I.1.5 Fairway Depth  Project Depth;
 • I.1.5 Low- High Water Range – Drying Height;
 • I.1.7 Shallow Depth;
 • I.1.8 Soundings;
 • I.3.5 Waterway Profile;
 • J.1.1 Rocks;
 • L.1.2 Sailing Line  Recommended Track;
 • M.4.2 River Surveillance Area;
 • M.4.3 Section of Limited Depth;
 • M.4.4 Section of Limited Width;
 • M.4.6 Dumping Ground;
 • Q.1.1 Radar Station;
 • R.2.1 Traffic Signal Station – Bridge Passage;
 • R.2.2 Traffic Signal Station – Lock;
 • R.2.3 Traffic Signal Station – Oncoming Traffic Indicator;
 • R.2.4 Traffic Signal Station – Port Entry and Departure;
 • R.3.1 Rescue Station;
 • S.1.1 Harbor Facilities;
 • S.1.2 Marina;
 • S.1.3 Small Craft Facility.