E.1.2 Gebouw van nautisch- en/of navigatie belang

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald  )

 Gebouw van nautisch- en/of navigatie belang


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 12-e-1-2-buildings-of-navigational-significance
EG codeerinstructie:  e-1-2-buildings-of-navigational-significance


Aandachtspunten


Objectcodering

BUISGL(P,A)


 

Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

E.1.1 Bebouwde gebieden

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie ( vrij vertaald )

Bebouwd gebied met een concentratie van gebouwen en ondersteunende weg- of spoorweginfrastructuur


Codeerinstructies

EVA codeerinstructie: 11-e-1-1-built-up-areas
EG codeerinstructie:  e-1-1-build-up-areas


Aandachtspunten


Objectcodering

BUAARE(A,P)


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties