G.1.8 Kabelleiding overspanning boven de vaarweg

Publicatie datum: 2022-12-13

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie (vrij vertaald )

Kabelleiding (ketting) overspanning boven de vaarweg gedragen door pylonen.


Codeerinstructies

Aandachtspunten

De doorvaarthoogte van de hoogspanningslijnen wordt in de regel verkregen bij de beheerder van de vaarweg. ( zie  doorvaarthoogte paragraaf )  Er zijn echter voorschriften voor bovengrondse hoogspanningslijnen, waarin formules staan om de veilige hoogte te berekenen.

Deze formules zijn gebaseerd op een NEN norm. Deze is in 2019 echter gewijzigd. Voorheen werd doorvaarthoogte onder hoogspanningslijnen bepaald door de formule VDH (= veilige doorvaarthoogte) + Del (= elektrische veiligheidsafstand). Volgens de oude norm gold Del = 4,84 m. Op basis van huidige  NEN-EN 50341-2-15:2019 is onder 380kV verbindingen de vereiste afstand tot aan de geleider VDH + 2,93m.

Voor de bestaande lijnen, blijft de Del van 4,84 gelden. Voor nieuwe hoogspanningslijnen moet worden uitgegaan van Del =2,93m.

Het attribute ‘unlocd’ moet zijn ingevuld met de zogenaamde ISRS location code (ISRS, International Ship Reporting Standard). De lijst met beschikbare ISRS-codes , de zogenaamde RIS-index, wordt onderhouden door RWS/CIV
zie ook uitleg ISRSLocation codes & de RIS index in Nederland


Objectcodering

cblohd(L)

(M) VERCLR = [xx.xx] (metres), e.g., 13.27,

(M) catcbl = [1 (power line), 3 (transmission line), 4 (telephone), 5 (telegraph)

wtwdis (kilometrering) Voor het invullen van wtwdis wordt de waarde van het hectometerveld uit de ISRS locationcode gebruikt; wel even door 10 delen!


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties

Wikipedia:  voorbeeld Hoogspanningsleiding

Tags Onderwerpen: cblohd, G.1.8Encoding Guide 2.4: G.1.8