B Verwijzing naar bronnen en het coderen van extra object informatie

Publicatie datum: 2018-09-15

B. De beschrijving van hoe om te gaan met het coderen van de bron van gebruikte geo-informatie plus de wijze van vullen van attributen zoals objectnaamgeving, extra objectinformatie en externe object bestanden (foto’s en bedieningstijden).

Dit betreft de volgende attributen:

 • SORIND
 • SORDAT
 • OBJNAM
 • NOBJNM
 • INFORM
 • NINFOM.
 • TXTDSC
 • PICREP
  Functionele afbeelding van het betreffende object.
  Algemeen advies voor naamgeving van het afbeelding bestand:

  • Bestandsnaam in HOOFDLETTERS
  • Beeld moet een resolutie van 640 x 480 pixels hebben.
  • Formaat voor bestandsnaam is AARRMMMXNN.EXT, waarbij:
   • AA = 2-karakter Producer Code !R voor RWS 2R voor HbR
   • RR = 2-letters voor de riviercode
   • MMM = 3-cijferige rivierkilometer, 000-999
   • X = tiende van rivier km; voorafgaande decimale punt geïmpliceerd;
   • NN = 01-99; unieke ID voor afbeeldingsbestand bij de betreffende km. Als er bijvoorbeeld drie PICREP-bestanden zijn in dezelfde km, worden 01, 02 en 03 gebruikt.
   • EXT = bestandsextensie van 3 tekens , meestal TIFF (TIF) – of JPEG (JPG) -indelingen.

 

 

 

Encoding Guide B General Guidance

 

 

 

 

 

 

Tags Onderwerpen: B Algemene codeer insructies