Kwaliteitseisen IENC Topologie 2

Geografische features (objecten) die geen onderdeel uitmaken van de groep skin of the earth features (zie Kwaliteitseisen Topologie IENC (1) ) worden Group 2 features genoemd en liggen als kaartlaag bovenop de skin of the earth features (Group 1). Ook voor Group 2 features bestaan topologische eisen. Er wordt binnen de standaard uitgegaan van de zogenaamde kettingtopologie, die onder andere bepaalt dat meerdere features geheel of een deel van elkaars geometrie (her)gebruikt. Diverse features zijn geometrisch verbonden en zijn dan ook functioneel met elkaar verbonden in de Inland ECDIS. Met deze verbinding kunnen nautische waarschuwingen worden gegenereerd bij een bepaalde locatie/situatie .
Ook wordt met deze kwaliteitseis voorkomen dat onnodige geometrie-informatie  opgenomen wordt in de IENC. Dit bespaart geheugenruimte;  Zie figuur :

kettingtopologie

Publicatie datum: 2016-09-27