EU-verordening 909/2013

De EU-verordening voor het vervaardigen van de IENC’s is onderdeel van de vastgestelde Richtlijn River Information Services (RIS) uit 2005 (RIS-Richtlijn 2005/44EG).verordening

Zie Verordening 909 2013

Update 7 dec 2018 Verordening 2018/1973

De minister van Infrastructuur en Milieu is de verantwoordelijke Nationale RIS autoriteit (NRA). Zij moet er voor zorgen dat de RIS-Richtlijn geharmoniseerd wordt toegepast door de Nederlandse vaarwegbeheerders die onder de RIS-richtlijn vallen. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Directeur Generaal van Rijkswaterstaat (de DG-RWS) aangewezen om deze taak namens haar uit te voeren.

De op te stellen IENC’s moeten voldoen aan een aantal voorwaarden waaronder de zogenoemde Minimum Content. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het
document ”Specificaties IENC-NL, V1.1”.

Implementatie van de Inland ENC’s in Nederland valt buiten de scope van het IENC kennisportaal. Implementatievragen kunnen gesteld worden via mail: nra@rws.nl .

Voor extra informatie lees: FAQ Inland ECDIS verplichting

Publicatie datum: 2018-12-20