Kwaliteitseisen IENC Actualiteit 1

Een IENC ondersteunt veilig en vlot scheepvaartverkeer. Het is van belang dat de IENC actueel wordt gehouden. Berichten aan de scheepvaart ondersteunen deze actualiteitseis. Informatie over stremmingen en verlegde markering kunnen in ECDIS systemen worden verwerkt. Echter om de IENC actueel te houden bijvoorbeeld een boei ook in kaart te verleggen zal een update nodig zijn.

Het hangt dus sterk af van het type feature, welk update regime wordt gehanteerd. In het Kennisportaal worden per feature de volgende update regimes als indicatie meegegeven:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) ; vaarwegmarkering , dieptebeperking, ..
Semi Dynamisch (2 weken-halfjaar); brug, ligplaats, havenbekken, …
Statisch (halfjaar-gepland) ; regelgeving, infrastructuur (BGT), kabelleiding..

NB Bij Statisch staat ook “gepland”. De standaard heeft de mogelijkheid om bv een kunstwerk in aanbouw al in de IENC op te nemen en met het meegeven van een startdatum voor dat kunstwerk, zal op deze startdatum het kunstwerk zichtbaar worden op de kaart.

Publicatie datum: 2016-09-27