Beheer Specificaties IENC-NL

Nationale en internationale ontwikkelingen maken dat de IENC specificaties regelmatig moeten worden bijgesteld. Zo worden Change Requests opgestproces-ontwikkeling-ieseld en ter goedkeuring voorgelegd aan de IEEG en IEHG. Bij voldoende en belangrijke Change Requests moet overgegaan worden naar een hogere editie van de standaard. Is deze hogere editie vastgesteld door de EU, dan zal ook een nieuwe versie van de Specificaties IENC-NL opgesteld worden. Vervolgens stelt de Nationale RIS Autoriteit deze vast en zal deze via het kennisportaal beschikbaar worden gesteld.

Rolbrug bij Bruinisse oostelijke sluisingang
Rolbrug bij Bruinisse oostelijke sluisingang

Als voorbeeld is door Nederland een Change Request ingediend voor het toevoegen van de “rolbrug” als brugcategorie. Deze brug kan met de huidig geldende standaard niet gecodeerd worden. In de 2.4 editie zal coderen van dit type brug wel mogelijk zijn.

Publicatie datum: 2016-09-26