IENC Kennisportaal

Beschrijving van het IENC Kennisportaal
Het kennisportaal kent een openbare en gesloten omgeving. Zowel het open als het gesloten gedeelte heeft als belangrijkste basis de structuur van het document met de internationale codeerinstructies, de zogenaamde Inland ENC Encoding guide.

Het open deel
Is gericht op het informeren over de door de Nationale RIS Autoriteit vastgestelde Specificaties IENC-NL als Best Practice (kader).
Ook kunnen er vragen gesteld worden. Vragen ter verduidelijking, maar soms zijn nieuwe ontwerpen van natte infrastructuur niet terug te vinden in de internationale codeerinstructies. In zo’n geval kan advies gevraagd worden. Dan graag ook illustraties meesturen!

Het gesloten deel
Is bedoeld voor deelnemers die niet schrikken van technische termen en bekend zijn met de internationale standaarden met betrekking tot de elektronische navigatiekaarten.
In dit deel worden door de diverse deskundigen bijvoorbeeld codeer issues aan de orde gesteld, die vervolgens via het discussieplatform worden besproken en uiteindelijk tot een verbetering van het kader en/of de internationale standaarden leiden. Ook internationaal spelende issues kunnen worden ingebracht.
De deelnemers aan het gesloten deel vormen in feite de Kenniskring IENC, ook wel Community of Practice genoemd.
Tot nu toe werden issues bediscussieerd via mail. Dit werkt ook maar heeft als nadeel dat na een conclusie het pad van gedeelde kennis naar de uitkomst spoedig is verdwenen. Verwante issues kunnen op een ander moment en op een andere plaats in de herhaling gaan. De discussies op het kennis portaal worden bewaard en daarmee wordt ook de kennis geborgd.

Publicatie datum: 2016-09-15