Informatie over het Kenniskring IENC forum

Publicatie datum: 2016-10-04

Het forum als onderdeel van het IENC-kennisportaal is bedoeld om kenniskringleden van gedachte te laten wisselen over de wijze van hanteren van de codeerinstructies volgens de Inland ENC Encoding Guide en de Specificaties IENC NL. Resultaten, opgedane kennis van gevoerde kennisuitwisseling blijven bewaard. Op deze wijze wordt herhaling van discussie voorkomen, maar kan ook  kennis worden toegevoegd.

Het advies is om de kennisuitwisseling, zoveel mogelijk als dat kan, te koppelen aan een feature / paragraaf uit de Inland ENC Encoding Guide.

Om het portaal niet vol te laten lopen met illustraties en andere media, is het alleen mogelijk media aan een thema toe te voegen door het verwijzen naar medea dat al op het internet staat. Is de afbeelding van belang bij een issue en niet aanwezig op het internet, dan kunt u de afbeelding mailen. (zie contact informatie)

Dit forum heeft net zoals het internationale OpenEcdis Forum geen beperking ten aanzien van deelname (Commercials uit de markt worden als ongepast beschouwd).

Discussies en vragen over de voortgang van de implementatie van IENC’s in Nederland worden in dit forum niet behandeld!