G.1.11 Loopbrug

Datum vaststelling: 07-10-2015


Definitie (vrij vertaald )

Een brugconstructie alleen gebruikt voor voetgangers, kruisend met vaarweg, maar ook te vinden langs de vaarweg als brug naar steigers /etc.


Codeerinstructies

 

EVA codeerinstructie: 23-g-1-11-foot-bridge-catwalk
EG codeerinstructie: g-1-11-foot-bridge-catwalk


Aandachtspunten

Alleen apart coderen als loopbrug indien het een voetbrug over vaarwater betreft (navigable water). Indien een loopbrug onderdeel uitmaakt van een steiger (shoreline construction), dan dient de brug NIET apart als loopbrug gecodeerd te worden.

Het attribute ‘unlocd’ moet zijn ingevuld met de zogenaamde ISRS location code (ISRS, International Ship Reporting Standard). De lijst met beschikbare ISRS-codes , de zogenaamde RIS-index, wordt onderhouden door RWS/CIV
zie ook uitleg ISRS locationcode & de RIS index in Nederland


Objectcodering

bridge(A), C_AGGR
(M) CATBRG = [9 (footbridge)]

Voorkomen van clutter
Bij bruggen met meerdere doorvaartopeningen dient C_AGGR gebruikt te worden, waarbij de naam en de ISRSlocationcode vastgelegd te worden ( OBJNAM en unlocd).

Voorbeeld van clutter: Door gebruik van C_AGGR kan clutter (naam brug) worden voorkomen.

wtwdis (kilometrering) Voor het invullen van wtwdis wordt de waarde van het hectometerveld uit de ISRS locationcode gebruikt; wel even door 10 delen!


Prioriteit uitgifte updates:
Dynamisch ( 2 uur – 7 dagen) / SemiDynamisch (2 weken-halfjaar) / Statisch (halfjaar-gepland)
Nauwkeurigheid : Grootschalige / Mediumschalige / Kleinschalige Topografie


Bijlagen


Referenties