Specificaties IENC

Diverse vereisten plus codeerinstructies van de afzonderlijke kaartelementen die nodig zijn bij het vervaardigen van de IENC zijn als Best Practice gebundeld in het document Specificaties IENC-NL.
Documenten die gerelateerd zijn aan de huidig geldende Specificaties IENC NL  zijn hier gebundeld.

Toelichting Update Specificaties IENC NL naar 3.0

Omdat de RIS standaarden zich ontwikkelen, dient het document “Specificaties IENC NL” soms aangepast te worden. De Inland ECDIS standaard is eind 2018 vernieuwd naar editie IES 2.4. De Encoding Guide IENC’s, IENC Product Specification en IENC Feature Catalogue zijn door de IEHG[1] aangepast en vastgesteld.
Per Juli 2021 dienen de lidstaten IENC’s publiceren volgens de editie 2.4.
Er is destijds een aanzet gedaan om de Specificaties IENC NL hierop aan te passen. Echter gebrek aan capaciteit plus het feit dat de verschillen tussen de edities voor de Nederlandse productie niet groot zijn, is de voorgenomen aanpassing bij een aanzet gebleven. Wel is de keuze is om de Specificaties IENC NL compacter te maken (o.a geen bijlagen meer).

Nederland heeft ten behoeve de IES 2.5 editie vele change requests (CR) ingediend. Deze CR’s betreffen veelal zaken die samenhangen met het coderen van IENC’s voor wateren in de nabijheid van de zee (estuaria).

De Encoding Guide IENC’s, de IENC Product Specification en Feature Catalogue zijn door de IEHG aangepast en vastgesteld als editie 2.5.1 (21-4-2021).

RIS standaarden voor gebruik in Europa worden onderhouden en gepubliceerd door het EUROPEES COMITÉ VOOR DE OPSTELLING VAN STANDAARDEN VOOR DE BINNENVAART (CESNI) en dan met name door de werkgroep INFORMATIETECHNOLOGIEËN (TI). De verwachting is dat CESNI in het voorjaar van 2023 de IES 2.5 zal publiceren onder de standaard ‘ES-RIS-2023’

[1] Inland ENC Harmonisation Group (IEHG)

Publicatie datum: 2021-12-13