Specificaties IENC

Diverse vereisten plus codeerinstructies van de afzonderlijke kaartelementen die nodig zijn bij het vervaardigen van de IENC zijn als Best Practice gebundeld in het document Specificaties IENC-NL.
Documenten die gerelateerd zijn aan de huidig geldende Specificaties IENC NL (1.1) zijn hier gebundeld.

Juli 2021 dienen de lidstaten IENC’s publiceren volgens de editie 2.4.
zie Documenten IES24.

In het voorjaar van 2020 heeft de IEHG de editie 2.5 vastgesteld. De bijbehorende Encoding Guide en de Feature Catalog zijn hier te vinden.

Om goed uit de voeten te kunnen met de IENC standaard voor de Nederlandse vaarwegen heeft RWS noodzakelijke bijdragen geleverd voor deze editie  2.5. ( niet alle verbetervoorstellen konden worden behandeld)
De aanstaande Inland Ecdis standaard voor Europa zal gebaseerd zijn op deze IENC 2.5 editie, echter is op dit moment nog niet vastgesteld. ( mogelijk gebeurt vaststelling in 2023)
De Specificaties_IENC_NL zullen ook een update krijgen.

Publicatie datum: 2020-07-07