Toegankelijkheid

Bij het beheer en de doorontwikkeling van deze website besteedt Rijkswaterstaat veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

Webrichtlijnen

Een belangrijk instrument om toegankelijkheid te waarborgen, is het Toepassingskader Webrichtlijnen. Over het algemeen voldoet ienc-kennisportaal aan de Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen waardoor de content op de site niet (geheel) aan de webrichtlijnen voldoet. Enkele voorbeelden:

  • Oude content
    Nieuwe content wordt altijd geplaatst op basis van de op dat moment geldende richtlijnen. Oude content en documenten (bijvoorbeeld PDF’s) passen we niet met terugwerkende kracht aan. Dit kost namelijk onevenredig veel tijd en geld. Uitgangspunt is dus dat alle informatie altijd wordt gepubliceerd volgens de op dat moment geldende richtlijnen.

Meldingsformulier Toegankelijkheid

Bent u van mening dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet of heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie. U kunt uw melding doorgeven via de contactpagina.

Publicatie datum: 2020-06-12